Wederopbouwfonds steunt 30 projecten

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft in november 2017 twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor de wederopbouw op St. Maarten, St. Eustatius en Saba na de verwoestingen die de orkaan Irma had aangericht. Met dit geld wilde het NRF vooral de sociale samenhang en weerbaarheid op de eilanden herstellen en versterken.

Begin maart is het fonds opengesteld voor aanvragen. 51 projectvoorstellen zijn ingediend die door de beoordelingscommissie van het NRF zijn beoordeeld. 5 aanvragen kwamen uit Nederland, 5 van Saba, 4 van St. Eustatius en 37 van St. Maarten. De respons en de spreiding over de eilanden en Nederland beschouwt het bestuur als een succes.

Uiteindelijk heeft de commissie besloten 30 aanvragen te honoreren binnen het beschikbare budget. Op elk van de drie eilanden worden met steun van het fonds projecten gerealiseerd. Deze projecten beslaan een breed terrein van zorg en welzijn, vorming, rampenvoorbereiding, sport en cultuur.

De aanvragers zijn inmiddels geïnformeerd. De eerste projecten zijn ook al in uitvoering. Vanwege het wederopbouwkarakter is bepaald dat het geld binnen 1,5 jaar besteed moet zijn. Het NRF zal het verloop van de uitvoering nauwgezet volgen. Daartoe heeft het NRF de heer René Grotenhuis aangesteld als programmamanager. Hij zal toezicht houden op de uitvoeringsfase van het steunprogramma.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email