Actie naar aanleiding van verwoestingen orkaan Irma

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft, nadat het had kennisgenomen van de verwoestingen die de orkaan Irma heeft aangericht op Sint Maarten en de andere bovenwindse eilanden die onderdeel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden, besloten om steun te verlenen aan de slachtoffers. Het NRF stelt daartoe twee miljoen euro ter beschikking uit de eigen middelen.

Ondertussen is een beoordelingscommissie geformeerd die aanvragen tot financiële steun van gekwalificeerde partijen zal gaan beoordelen. De beoordelingscommissie bestaat uit de volgende leden:

–  De heer R. (René) Grotenhuis – voorzitter
–  Mevrouw A.A. (Amma) Asante
–  De heer F.J.M. (Fred) Claasen
–  De heer G. (Gilbert) Wawoe
–  De heer A. (Arthur) Wiggers

Deze personen hebben individueel of gezamenlijk: a. ervaring met of kennis van zaken van openbaar bestuur en bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk niveau; b. ervaring in de organisatie van rampenhulpverlening; c. ervaring met de beoordeling van (project-)aanvragen op humanitair of sociaal maatschappelijk terrein; d. financiële deskundigheid.

De beoordelingscommissie zal medio februari kenbaar maken op welke wijze aanvragen kunnen worden ingediend.
Ten einde de financiële middelen zo gericht en effectief mogelijk in te zetten, zal zoveel mogelijk afstemming en samenwerking worden gezocht met andere hulporganisaties en de Rijksoverheid.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email