Nationaal Rampenfonds steunt 30 projecten voor wederopbouw op de Bovenwindse eilanden

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft in november 2017 twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor de wederopbouw op St. Maarten, St. Eustatius en Saba na de verwoestingen die de orkaan Irma had aangericht. Met dit geld wilde het NRF vooral de sociale samenhang en weerbaarheid op de eilanden herstellen en versterken

Begin maart is het fonds opengesteld voor aanvragen. 51 projectvoorstellen zijn ingediend die door de beoordelingscommissie van het NRF zijn beoordeeld. 5 aanvragen kwamen uit Nederland, 5 van Saba, 4 van St. Eustatius en 37 van St. Maarten. De respons en de spreiding over de eilanden en Nederland beschouwt het bestuur als een succes.

Uiteindelijk heeft de commissie besloten 30 aanvragen te honoreren binnen het beschikbare budget. Op elk van de drie eilanden worden met steun van het fonds projecten gerealiseerd. Deze projecten beslaan een breed terrein van zorg en welzijn, vorming, rampenvoorbereiding, sport en cultuur.

De aanvragers zijn inmiddels geïnformeerd. De eerste projecten zijn ook al in uitvoering. Vanwege het wederopbouwkarakter is bepaald dat het geld binnen 1,5 jaar besteed moet zijn. Het NRF zal het verloop van de uitvoering nauwgezet volgen. Daartoe heeft het NRF de heer René Grotenhuis aangesteld als programmamanager. Hij zal toezicht houden op de uitvoeringsfase van het steunprogramma.

Samenstelling van de beoordelingscommissie

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds is de leden van de beoordelingscommissie zeer erkentelijk voor hun inzet. De beoordelingscommissie bestond uit de volgende leden:

  René Grotenhuis (voorzitter): voormalig voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO – Giro 555) ruime ervaring in rampenhulpverlening
  Gilbert Wawoe, voormalig lid van de Raad van State, afkomstig vanuit het Caribisch deel van het koninkrijk.
  Arthur Wiggers, adjunct directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Internationaal, ervaring met openbaar bestuur en internationale projecten in gemeenten.
  Amma Asante, adviseur, deskundig op het gebied van diaspora en ontwikkeling in herkomstlanden, internationale samenwerking en ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken.
  Fred Claasen, tot voor kort directeur bedrijfsvoering gemeente Amsterdam, bekend met beoordeling projecten en financieringsaanvragen; wortels in het Caribisch deel van het koninkrijk.

De commissie werd secretarieel / administratief ondersteund door het Oranje Kruis.

Composition of committee to assess proposals

The Board of the Nationaal Rampenfonds is very grateful for the efforts of the members of the assessment committee. The committee consisted of the following members:

  René Grotenhuis (chairman): former chairman of the Samenwerkende Hulporganisaties (SHO – Giro555), a coalition of Dutch NGO’s to provide relief and reconstruction-support for developing countries, experienced in relief and reconstruction after disasters.
  Gilbert Wawoe, former member of the Raad van State, originally from the Caribean part of the Kingdom of the Netherlands.
  Arthur Wiggers, member of the Board of Directors of VNG-International, experienced in public administration and international support for municipalities.
  Amma Asante, consultant, experiences in the role of diaspora and development cooperation in countries of origin; consultant for social development projects.
  Fred Claasen, former director of operational support for the municipality of Amsterdam, experienced in the analysis and assessment of project proposals and budget-proposals. His family is originally from the Caribean part of the Kingdom.

The assessment committee was administratively supported by the Orange Cross.