ORKAAN IRMA

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft een beoordelingscommissie geformeerd die aanvragen zal behandelen voor de wederopbouw op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba na de orkaan Irma. In het document “Terms of Reference” worden de minimale criteria benoemd waar aanvragen mede op beoordeeld gaan worden. Neemt u hiervan kennis alvorens het “Aanvraagformulier” in te vullen. Beide documenten treft u aan op deze pagina.

Voorlichtingsbijeenkomst op 12 maart 2018

Voor organisaties in Nederland die actief zijn (met wederopbouw) op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba organiseert het NRF een voorlichtingsbijeenkomst over het fonds op maandag 12 maart om 19.30 uur te Utrecht. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan per e-mail via: secretariaat@ehbo.nl

Information meeting on March 12th 2018

A meeting will be hosted for organizations in the Netherlands that are interested in knowing more about the reconstruction fund on Monday 12 March at 19.30 in Utrecht. Registration for this meeting is done by e-mail addressed to: secretariaat@ehbo.nl

Samenstelling beoordelingscommissie

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds heeft de beoordelingscommissie voor de besteding van 2 miljoen Euro ten behoeve van de wederopbouw van Sint Maarten en de andere twee bovenwindse eilanden na de orkaan Irma als volgt samengesteld, daarbij rekening houdend met het bepaalde in de reglement van de beoordelingscommissie:

  René Grotenhuis (voorzitter): voormalig voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO – Giro 555) ruime ervaring in rampenhulpverlening
  Gilbert Wawoe, voormalig lid van de Raad van State, afkomstig vanuit het Caribisch deel van het koninkrijk.
  Arthur Wiggers, adjunct directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Internationaal, ervaring met openbaar bestuur en internationale projecten in gemeenten.
  Amma Asante, adviseur, deskundig op het gebied van diaspora en ontwikkeling in herkomstlanden, internationale samenwerking en ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken.
  Fred Claasen, tot voor kort directeur bedrijfsvoering gemeente Amsterdam, bekend met beoordeling projecten en financieringsaanvragen; wortels in het Caribisch deel van het koninkrijk.

De commissie wordt secretarieel / administratief ondersteund door het Oranje Kruis.

Composition of committee to assess proposals

The Board of the National Diaster Fund has installed a committee to assess and decide about the projectproposals for the reconstruction after Hurricane Irma. The composition of the committee:

  René Grotenhuis (chairman): former chairman of the Samenwerkende Hulporganisaties (SHO – Giro555), a coalition of Dutch NGO’s to provide relief and reconstruction-support for developing countries, experienced in relief and reconstruction after disasters.
  Gilbert Wawoe, former member of the Raad van State, originally from the Caribean part of the Kingdom of the Netherlands.
  Arthur Wiggers, member of the Board of Directors of VNG-International, experienced in public administration and international support for municipalities.
  Amma Asante, consultant, experiences in the role of diaspora and development cooperation in countries of origin; consultant for social development projects.
  Fred Claasen, former director of operational support for the municipality of Amsterdam, experienced in the analysis and assessment of project proposals and budget-proposals. His family is originally from the Caribean part of the Kingdom.

The assessment committee will be administratively supported by the Orange Cross.