Wederopbouwfonds orkaan Irma opengesteld

In november 2017 heeft het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) besloten maximaal 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de wederopbouw op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba na de orkaan Irma.

Vanaf heden staat het fonds open voor aanvragen. Het fonds richt zich op de wederopbouw en het versterken van de sociale netwerken op de beide eilanden die door de orkaan zo zwaar zijn getroffen. Daarbij gaat het om steun aan buurtprojecten, opvangprojecten (kinderen, ouderen, mensen met een beperking) en projecten voor jongeren.

Het NRF stemt haar werk of met de ‘Samenwerkende fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk’ en met het wederopbouwprogramma van de Koninkrijksregering om zo overlap te voorkomen.

Het NRF heeft de intentie om twee derde van haar budget te besteden via op de eilanden gevestigde en geregistreerde organisaties. Het NRF stemt haar werk of met de ‘Samenwerkende fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk’ en met het wederopbouwprogramma van de Koninkrijksregering om zo overlap te voorkomen. Op deze website zijn de voorwaarden voor de financiering te vinden en is ook een aanvraagformulier te downloaden.

Voor organisaties in Nederland die actief zijn (met wederopbouw) op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba organiseert het Nationaal Rampenfonds een voorlichtingsbijeenkomst op maandag 12 maart om 19.30 uur te Utrecht. U kunt zich voor deze voorlichtingsbijeenkomst per e-mail aanmelden via: secretariaat@ehbo.nl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email